Institutionen för Data- och systemvetenskap Till Stockholms universitet Till DSVs startsida Till Kungl Tekniska Högskolan map

DSV:s informationssystem - FirstClass och Daisy

DSV internal information systems - FirstClass and Daisy

FirstClass

FirstClass login

Daisy

Daisy login

Kommunikationssystemet FirstClass vid DSV kommer att avvecklas successivt under år 2015.

Tidsplan

Datum Sista dagen för

30 juni åtkomst av FC för studenter

30 september att skicka och ta emot mejl via FC

30 november åtkomst av konferenser

31 december åtkomst av FC (servern stängs ned)

The communication system FirstClass at DSV will be phased out gradually during 2015.

Timetable

Date Last day for

June 30 accessing the FC for students

September 30 to send and receive emails via FC

30 November accessing conferences

December 31 accessing the FC (server shutdown)

Du kan själv ladda ner FirstClass-klienten för Mac OS X och Microsoft Windows. Om du följer länken nedan får du välja vilken av klienterna du vill ladda ner. Steg 1 är att ladda ner klienten och installera den. När det är klart trycker du på länken vid Steg 2. Din inställningsfil får då automatiskt rätt inställningar för att koppla upp sig mot DSV:s FirstClass-system. To download the latest version of the FirstClass Client click on the link below, there are clients for Mac OS X and Microsoft Windows

Ladda ner klienten Client downloads

Sidansvarig: webmaster@fc.dsv.su.se